El contracte programa del TNC per al període 2019-2022 ja està disponible al portal de transparència del Teatre

04.05.2019

Author

El Govern ha aprovat la subscripció d’un contracte programa entre la Generalitat de Catalunya i el Teatre Nacional de Catalunya (TNC), per al període 2019-2022, que establirà el marc d’actuació i de referència per a tota l’activitat d’aquest equipament i en garantirà un finançament estable per a la seva gestió i planificació estratègica.

El contracte programa 2019-2022 per al TNC s’estableix amb l’eix transversal que aquest equipament es mantingui com a servei públic al servei de la ciutadania i segueixi sent una institució oberta al territori i projectada a l’exterior. Alhora també vol garantir una governança eficient, transparent i digital per al teatre, que possibiliti la seva funció de creació artística en el marc de la cultura i la llengua catalanes i la seva funció com a model cultural d’eina educativa i de cohesió social.

Treball dins la perspectiva de gènere

El contracte programa de l’entitat per al període 2019-2022 inclou també com a objectiu estratègic el treball dins la perspectiva de gènere en la programació del teatre, en la seva projecció pública i en el seu funcionament intern. Al respecte, el pla estableix, entre altres coses, que es vetllarà per afavorir la presència femenina en l’autoria de les obres, les coreografies, les adaptacions i la direcció d’escena dels espectacles, fins assolir, almenys, una presència del 40%. A més, també s’estableix l’objectiu de prioritzar la programació d’obres que contribueixin a la visibilitat de les dones i les seves contribucions socials i històriques.

El pla de l’equipament també incorpora noves iniciatives específiques que fan referència a la projecció de l’activitat del TNC a l’exterior i que contribueixen a la internacionalització de la cultura catalana. En aquest sentit, s’inclouran propostes destinades a la projecció del TNC fora dels territoris de parla catalana.

Pel que fa al pla econòmic i financer del contracte programa per al seu període de vigència, aquest preveu un pla d’inversions i transferències públiques de capital que també inclou la possibilitat de poder aprovar aportacions addicionals per a inversions quan sigui necessari per garantir el bon funcionament de l’entitat. Les aportacions públiques per als quatre exercicis del pla tenen un marcat caràcter de contenció i es mantenen estables, amb quantitats molt similars als exercicis precedents.

En concret, aquestes aportacions previstes aprovades són: 8,4 milions d’euros el 2019; 8,9 milions d’euros el 2020; 9,05 milions d’euros el 2021, i 9,1 milions d’euros euros el 2022. Aquestes inversions estableixen el finançament de les temporades teatrals 2018-2019 i 2019-2020 aprovades pel Consell d’Administració del TNC.

El Teatre Nacional de Catalunya és una institució cultural creada, el juny de 1995,  per contribuir al creixement cultural del país a través de les arts escèniques. El TNC, com a equipament cultural públic, vol contribuir al posicionament de les arts escèniques com a eina de millora d’una societat en constant evolució, mitjançant l’excel·lència de propostes artístiques i pedagògiques obertes a tothom.

Portal de transparència del TNC:
https://www.tnc.cat/ca/contracte-programa

Author