Entitats del sector proposen mesures per a la reobertura de l’activitat cultural

04.17.2020

Author

Les principals entitats del sector de les arts escèniques i la música de tot l’Estat espanyol hem signat un manifest conjunt per demanar a les administracions una interlocució urgent amb els representants del sector per planificar les mesures necessàries per a la reobertura de les activitats culturals de pública concurrència en espais privats (teatres, sales de concerts i carpes de circ) i l’organització d’espectacles públics una vegada es superi l’actual crisi sanitària provocada pel virus de la COVID- 19.

Reconeixent la necessitat de posar la salut de la població per sobre de qualsevol altra consideració, les entitats demanen també que no s’estigmatizi un sector greument afectat per la crisi provocada per les mesures excepcionals per lluitar contra la pandèmia i crida a la necessitat que els poders públics prenguin també mesures per lluitar contra la desaparició de llocs de treball en el sector cultural.

Aquest és el text del COMUNICAT que ens ha estat transmès per ADETCA en nom de tots els signants:

 

PROPOSTA DE MESURES PER A LA REOBERTURA DE LES ACTIVITATS CULTURALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA EN ESPAIS PRIVATS (TEATRES, SALES DE CONCERTS I CARPES DE CIRC) I L’ORGANITZACIÓ D’ESPECTACLES PÚBLICS UNA VEGADA SUPERADA LA CRISI SANITÀRIA

La necessària aparició del concepte “distanciament social” com una de les principals solucions en la lluita contra l’expansió del COVID-19, és un dels reptes més importants al qual haurà d’enfrontar-se el sector de la cultura després del control de la pandèmia, especialment els referits a l’organització d’espectacles, concerts, clubs, obres teatrals, dansa, circ, expressions de cultura popular en espais públics, etc.

És una preocupació compartida amb altres sectors afectats, com l’hostaleria, els esdeveniments esportius professionals o amateurs, gimnasos, manifestacions religioses, polítiques, socials i moltes més, sense comptar amb la necessitat d’utilitzar mitjans de transport per al desplaçament massiu de la població.

El cessament d’activitats per ordre governamental que va afectar la celebració d’espectacles en els espais de pública concurrència, va ser la primera mesura presa en prevenció de l’expansió del virus, i és més que probable que aquestes activitats siguin les últimes que recuperaran la normalitat al final d’aquest procés.

Entenem l’excepcionalitat de totes les mesures, la urgència amb les quals s’han dut a terme i, evidentment, que la salut de la població ha d’estar per sobre de qualsevol altra consideració. No obstant això, creiem que la interlocució amb els sectors afectats és absolutament imprescindible per a planificar la tornada a la “normalitat” i per a evitar estigmatitzar a tot un sector cultural, que ja està greument afectat per la crisi. Als poders públics els correspon decretar el cessament de l’estat d’alarma progressivament per a aconseguir una ràpida recuperació de l’activitat econòmica, però també, estan obligats a minimitzar danys, atenent les particularitats de cada sector, en el nostre cas, al sector cultural.

La mesura que es va imposar inicialment que permetia l’obertura dels espais de pública
concurrència, així com la celebració d’espectacles amb una limitació d’una tercera part de la capacitat de l’espai amb un màxim de 1.000 assistents, és absolutament inviable, ja que gairebé cap activitat és sostenible mantenint l’estructura prèvia a l’inici de la crisi, i reduint els seus ingressos a un terç. Tret que hi hagi una reducció dràstica de les despeses, entre ells les de personal, i un increment dels preus que compensi aquesta disminució d’ingressos, alguna cosa que creiem que, com a societat, no hauríem d’estar disposats a assumir.

D’altra banda, considerem que les ordres de confinament, aïllament i distanciament social
aplicades, han de ser considerades com a mesures absolutament extraordinàries en cas d’una emergència sanitària sense precedents per a la nostra generació, i limitades en el temps fins a la desaparició del risc de propagació. Però en cap cas podem acceptar que aquestes mesures hagin de formar part de les nostres rutines quotidianes d’ara endavant.

Des d’un punt de vista humà, desitgem tornar a recuperar el contacte personal, a socialitzar amb les persones, a interaccionar en directe amb els altres i no a través de pantalles, a deixar de costat l’aïllament i tornar a sentir la calor de les relacions personals i l’energia de les manifestacions col·lectives, siguin culturals o de qualsevol altre tipus.

Creiem que la capacitat i necessitat de socialització és una condició intrínseca a l’ésser humà, i no podem ni hem de renunciar a ella permanentment. Ja que la limitació de moviments i de lliure associació i manifestació, encara que sigui per causes sanitàries, és contrària a les característiques fonamentals de les persones i generaria no pocs trastorns en la societat, a més d’una limitació sense precedents en les llibertats individuals que no hauríem d’acceptar.

És per tot això que proposem una interlocució directa amb el Gabinet de Crisi del Govern de la Generalitat, per a formar part en la presa de decisions sobre les possibles solucions de cara a la reincorporació de la nostra activitat, de manera que es tingui en compte l’opinió del sector de la cultura i tot allò que pugui aportar, donades les especials singularitats de la nostra activitat.

Especialment creiem que hi ha alguns punts importants a tenir en compte:

1. No considerem viable cap mena de reducció d’aforament en les activitats
de pública concurrència de teatres, sales de concerts i carpes de circ, ja que
les converteix automàticament en insostenibles i estigmatitza la nostra
activitat com a “contagiosa”.
2. En cas que s’apliquin rangs d’aforament màxims per a generar una sensació
de tornada a l’activitat de manera progressiva i algunes activitats puguin
acollir-se a aquesta mesura, fins que no es pugui recuperar l’activitat al
100% del seu rendiment, la situació haurà de continuar sent considerada
com a causa de Força Major, de manera que les mesures d’ajuda tant
laborals, socials, i fiscals han de continuar vigents.
3. Ens oferim per a estudiar possibles protocols (mesures sanitàries i
d’higiene) a aplicar de manera temporal, que garanteixin la seguretat dels
treballadors i el nostre públic, comptant sempre amb el consens de les
autoritats sanitàries i amb l’ajuda de l’administració.
4. Que les mesures de reincorporació de les diferents activitats a la normalitat
segueixin uns paràmetres de coherència i s’apliquin en tots els àmbits en
els quals hi hagi grans concentracions de públic (com els diferents mitjans
de transports, centres comercials, grans superfícies, etc.) i no de manera
exclusiva en l’exhibició d’activitats culturals.
5. Activar una gran campanya de comunicació amb elements d’incentiu al
consum cultural, que generi confiança en el públic, que desactivi la por i que
permeti recuperar l’activitat econòmica d’aquest sector tan important per
a la societat.
6. Engegar un “pla de xoc” dotat amb fons suficients per al sector empresarial
de la cultura, autònoms i artistes, fins que es recuperi el nivell d’activitat
anterior a la crisi.

Aquesta pandèmia deixarà en una situació preocupant a tot el país. La recuperació serà àrdua i llarga. Especialment, aquest sector haurà d’enfrontar-se, d’una banda, amb la situació de precarietat i infra inversió endèmica que el caracteritza i, per un altre, amb certa estigmatització, por i rebuig d’una banda de la població a tornar a reunir-se, relacionar-se i gaudir col·lectivament de les manifestacions culturals.

Agrairem, doncs, que es posi especial interès per part de l’administració en buscar els espais participatius i de consens necessaris amb el sector per considerar i reactivar la cultura com el bé de primera necessitat que és.

Atentament,
Madrid, 15 d’abril de 2020

 

RELACIÓ D’ENTITATS QUE SIGNEN EL DOCUMENT

Entitats del sector de las arts escèniques:
FAETEDA (Federación Estatal de Asociaciones de Empresas
Productoras de Teatro y Danza). Engloba les associacions
autonòmiques de arts escèniques què representen a:
ACEPAE
ADETCA
AESCENA
APTEM
ARES
ARTEMAD
ARTESACyL
AVETID
CIATRE
ESCENA GALEGA
ESCENASTURIAS
ESCENOCAM
ESKENA
MURCIA A ESCENA
TTP (Teatre per a Tots els Públics)
RED DE TEATROS ALTERNATIVOS DE ESPAÑA
ACPDC Associació de Companyies Professionals de Dansa de
Catalunya
ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DEL CIRC DE CATALUNYA
MADPAC (Asociación de Profesionales, Artistas y Creadores de Circo
de Madrid)
AECC Asociación de Empresas de Circo de Creación

Entitats del sector de la música:
ACADÈMIA CATALANA DE LA MÚSICA
Músics del Baix Penedès (AMBP), Editors de Música (AEDEM),
Representants i Mànagers (ARC) , Escoles de Música (ACEM) ,
Orquestres Professionals (ACOP), Conservatoris de Catalunya (CC),
Associació Catalana de Compositors (ACC), Intèrprets de Música
Clàssica (ACIMC), Festivals de Jazz (AFEJAZZ), Centre Artesà
Tradicionàrius (CAT), Fundació l’Arc (Xamfrà), Músics de Tarragona
(AMT), Productors i Editors Discogràfics (APECAT), Sales de Concerts
(ASACC), Músics de Jazz i Modernes (AMJM), Músics de Catalunya
(MUSICAT), Escoles de Música d’Iniciativa Privada (EMIPAC),
Federació Catalana d’Entitats Corals (FCEC), Federació Catalana de
Societats Musicals (FCSM), Joventuts Musicals (JMC), Conservatori
del Liceu (CL), Escola Superior de Música (ESMUC), Taller de Músics
(TM), Gremi d’Editorials de Música (GEMC), Escola Superior Jam
Session (JAM), Mercat de Música Viva de Vic (MMVV), Orquestra
Simfònica del Vallès (OSV), Productors Associats de Fonogrames
(PAF), Cases de la Música (CM), Societat de Blues de Barcelona (SBB),
Associació TOTSONA, Xarxa de Festivals de Música (XAFEC),
Associació Joan Manent (AJM), Associació Conarte Internacional,
Ensenyants de Música (AEMCAT), Moviment Coral Català (MCC) i
Festival Esperanzah SCCL.
APM – Asociación de Promotores Musicales
ARTE – Asociación Representantes Técnicos del Espectáculo

Associacions de sales de concerts i oci nocturn
ACCES – Asociación Estatal de Salas de Música en Directo
ARAGÓN EN VIVO – Asociación Profesional de Salas de Música
ASACC – Asociación de salas de conciertos de Cataluña
ESPAÑA DE NOCHE – Federación de empresarios de ocio y
espectáculos
FECALON – Federación catalana de locales de ocio nocturno

GEDBP – Gremio de discotecas de Barcelona y provincia
KULTURA LIVE – Asociación de Salas de Música de Euskal Herria
LA NOCHE EN VIVO – Asociación de Salas de Espectáculos de la
Comunidad de Madrid

Associacions de músics professionals
ACIMC – Associació catalana de intèrprets de música
AMA – Autores de música asociados
AMJM – Associació de músics de jazz y música moderna
AMT – Associació de músics de Tarragona
Andajazzpro – Federación de asociaciones de jazz de Andalucía
FMjazz – Federación estatal de músicos de jazz y músicas
improvisadas
MAV – Músicas Ao Vivo Galicia, Asociación profesional de músicos de
Galicia
Musicat – Associació professional de músics de Catalunya
Musikari – Asocaiación de músicos de Euskal Herria
Promusic – Asociación de profesionales de la música de las Islas
Canarias
SBB – Societat de blues de Barcelona

Author