COMUNICAT d’ADETCA en relació al tancament del Teatre Capitol i La Vilella

12.17.2019

Author

Hem rebut aquest COMUNICAT de l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya:

En relació a les males notícies que han aparegut aquests dies sobre el possible canvi d’activitat del Teatre Capitol, a la qual s’hi afegeix l’anunci de tancament de La Vilella, ADETCA mostra la seva ferma petició a totes les administracions públiques amb competència en cultura: cal que actuïn en defensa dels espais culturals doncs són un actiu molt important per a desenvolupar polítiques de cohesió social, civisme i progrés.

A banda de valorar com a molt greus les conseqüències per al desenvolupament del sector que suposa el tancament de teatres i sales, la necessitat d’una acció clara, coordinada i planificada amb el sector, en relació al mapa teatral de la ciutat, és d’una urgència extrema.

Reclamem, doncs, una taula de treball urgentment.

Mentrestant, ADETCA mostra el seu total suport als gestors d’aquests espais i continua treballant per tal que la situació es recondueixi.

La Junta d’ADETCA


 

ADETCA, 27 ANYS TREBALLANT PER IMPULSAR I COHESIONAR EL SECTOR 

L’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA) neix el 1992 amb l’objectiu de vetllar pel desenvolupament del teatre d’iniciativa privada en qualsevol de les seves manifestacions.

ADETCA ha creat vies i procediments que han estimulat la feina dels seus associats, la visibilitat i cohesió del sector, així com la seva representació davant qualsevol organisme públic o privat relacionat amb l’àmbit teatral.

Author