El Mercat dedica una constel·lació al col·lectiu Big Bouncers

04.10.2019

Author

El Mercat de les Flors dedica una Constel·lació al Col·lectiu Big Bouncers, format l’any 2012 per les creadores Cecilia Colacrai, Anna Rubirola i Mireia de Querol amb una àmplia trajectòria com a creadores en solitari o col·laborant amb altres artistes. El Col·lectiu Big Bouncers neix com a un grup de recerca i creació amb l’objectiu de desenvolupar una pràctica comú, amb l’interès d’investigar i aprofundir en els nous llenguatges escènics. Des de l’inici el treball del col·lectiu s’ha desenvolupat i articulat al voltant de tres eixos d’acció: la creació de peces escèniques, la creació de performances per espais no convencionals “site specific” i la pedagogia.

CONSTEL·LACIÓ BIG BOUNCERS
Aquesta constel·lació reuneix un grup d’artistes que han col·laborat amb el Col·lectiu Big Bouncers en diferents ocasions (Iris Heitzinger i Françoise Boillat, Joao Lima), formant una família artística que s’ha influenciat, contaminat i alimentat, compartint l’interès per la creació escènica.

Ens presenten un programa que reuneix diversos treballs que es relacionen entre ells a diferents nivells: des de les temàtiques a les quals apel·len, les seves propostes estètiques i visuals, la manera d’abordar la composició escènica i dramatúrgica, i la manera de presentar el cos com un element més d’un llenguatge escènic híbrid, personal, i en constant transformació.

En les seves creacions juguen amb la tensió entre els diferents plans del llenguatge coreogràfic i els intervals entre significat i significant. Posen en qüestió la importància de la imatge i la necessitat de presentar/ representar el cos. Ens plantegen la necessitat de qüestionar la relació entre el cos i el llenguatge, l’associació i dissociació de cadenes de expressió. Ens fan reflexionar sobre l’impacte que provoquen els nostres models de vida en l’entorn en què ens trobem, la durabilitat d’allò que produïm, la sobreproducció i l’acumulació de residus. I qüestionen sempre el significat d’allò que veiem, per proposar-nos noves lectures de la realitat.

CONTINGUT DE LA CONSTEL·LACIÓ
O.V.N.I. De l’11 al 13 d’abril

Si estiguéssim soles a l’univers, seria una gran pèrdua d’espai.
13 y 14 de abril. COPRODUCCIÓN DEL MERCAT.
Wallflowering 11 y 12 de abril (Iris Heitzinger & Françoise Boillat). VÍDEO
Morder la lengua 14 de abril (João Lima, Cecilia Colacrai y Anna Rubirola). VÍDEO


O.V.N.I.
és una peça que qüestiona la funcionalitat i durabilitat dels objectes que ens envolten, explorant la relació entre objecte /cos / context i significat.

L’escriptura de la peça es desplega a mode de relació associativa entre cossos estranyats, objectes desubicats, relacions aparentment inútils alhora que revela noves connexions entre tots els elements de l’escena, realitzant un viatge on es transforma constantment el significat d’allò que veiem.

O.V.N.I
explora la relació entre objecte / cos / context / significat, desplegant possibles imaginaris que sorgeixen de la combinació o alteració d’aquestes relacions. Els objectes, que per definició són ens limitats amb una funció precisa i perceptibles a la vegada pels sentits del tacte i de la vista, serveixen en aquesta peça com a detonant per a plantejar una sèrie de preguntes: Quina és la funció d’un objecte? Com ens relacionem amb l’objecte? Quina duració tindrà l’objecte en la funció per la qual ha sigut creat? Quants usos diferents podem donar-li a un objecte? On va a parar quan deixa de ser útil? Quan de temps tardarà la matèria que el composa a desaparèixer del planeta?

O.V.N.I. planteja aquestes preguntes fent-les extensives al cos, l’escena i al públic, objectualitzant tots els elements del fet escènic: Quina funció i durabilitat tenen l’espectador, l’intèrpret, l’escenari, la ficció?

Direcció: Big Bouncers (Cecilia Colacrai, Mireia de Querol i Anna Rubirola)
Creació i interpretació: Cecilia Colacrai, Mireia de Querol, Anna Rubirola, Ursa Sekirnic
Textos: Big Bouncers, Tanya Beyeler / Veu en off Tanya Beyeler Disseny espai escènic i objectes: Maria Alejandre
Producció: Anna Bohigas. Coproducció Festival Simògraf, Graner fàbrica de creació, Antic Teatre. Amb el suport de: Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya. Amb la col·laboració de: La Visiva, Graner fàbrica de creació, Sharing&Moving-International Residencies, Festival Interplay de Torino, La Caldera, L’Estruch, L’Animal a l’Esquena, Festival Grec.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Author