Els autors i editors de la SGAE escullen els 35 socis que integraran la nova Junta Directiva 

10.27.2018

Author

La Societat General d’Autors i Editors (SGAE) té, des d’avui dissabte 27 d’octubre, una nova Junta Directiva integrada per 35 socis que, durant els propers quatre anys, formaran part del màxim òrgan de govern i representació de l’entitat de gestió.

La jornada electoral d’ahir divendres va transcórrer amb normalitat des de les 10.00 fins a les 20.00 hores. Una vegada tancades les urnes, va començar el procés d’escrutini de vots.

Els 18.970 socis convocats van tenir la possibilitat d’emetre el seu vot a les sis taules electorals que es van constituir: a Madrid, Barcelona, València, Sevilla, Bilbao i Santiago de Compostela. Dels 1.373 que van votar, que han sumat 18.571 vots representats, 377 ho van fer presencialment i 996 per correu, la qual cosa indica que la participació ha estat d’un 7,25%.

De les 104 candidatures proclamades el passat 20 de setembre i després de la retirada de 29, un total de 75 han concorregut a les urnes: 39 pel Col·legi de Petit Dret, 16 pel Col·legi de Gran Dret, 16 pel Col·legi Audiovisual i 4 candidatures del Col·legi Editorial (editors musicals).

La mesa electoral central, amb seu a Madrid, tal com ho indiquen els Estatuts, la van integrar un president (notari), dues vocals -dos socis amb dret a vot però no candidats-, i el secretari general de la SGAE, Carlos López. Així mateix hi van intervenir cinc interventors en representació de les diferents candidatures. La meses electorals restants van ser integrades per les mateixes persones, exercint la funció de secretari el representant de la SGAE de cada seu. A cada taula s’hi van habilitar quatre urnes, una per cada col·legi electoral -Gran Dret, Petit Dret, Obres Audiovisuals i Editors-.

Una Comissió Electoral -integrada per tres membres independents de reconegut prestigi: José Ramón Ferrándiz Gabriel, en qualitat de president; Paloma Pérez de León, com a vocal, i Pablo Durán de la Colina, com a secretari, va ser l’encarregada de vetllar per la transparència i normalitat del procés electoral. D’aquesta manera, es van escollir els 35 integrants de la Junta Directiva que representaran els diferents col·legis professionals de la Societat.

Nova Junta Directiva
Pel Col·legi de Gran Dret (6 membres), que inclou escriptors d’obres dramàtiques, dramaticomusicals, autors d’obres de mim, compositors d’obres dramaticomusicals o coreogràfiques i coreògrafs, els sis membres escollits que formaran part, a partir d’ara, de la Junta Directiva són:

1. Yolanda García Serrano
2. Eduardo María Galán Font
3. Fermín Cabal Riera
4. Ana Fernández Graciani, (Ana Graciani)
5. María del Pilar Jurado Ruíz
6. María Pagés Madrigal

Al Col·legi de Petit Dret (16 membres), que agrupa a compositors i lletristes, hi ocuparan un lloc els autors següents:

1. Fernando Illan Presa
2. José Ángel Hevia Velasco (Hevia)
3. José Miguel Carmona Niño, (Josemi Carmona)
4. Virginia Glück Rubio
5. Miguel Ángel Chastang Delgado
6. Pablo Luis Salinas Delgado
7. Juan Fernández Gálvez, (Juan Parrilla)
8. Manuel Rafael Villalta Alonso
9. Juan José Solana Gutiérrez
10. José María de Eusebio Rojas, (José de Eusebio)
11. José Teodomiro Cardalda Gestoso, (Teo Cardalda)
12. Juan Antonio Ipiña García, (Tontxu)
13. Iván Sevillano Pérez, (Huecco)
14. Inmaculada Serrano Oñate, (Inma Serrano)
15. Juan Ramón Arnaiz Esclapes, (Guaraná)
16. Pablo Pinilla Rogado

Al Col·legi d’Obres Audiovisuals (9 membres), que agrupa a directors-realitzadors, argumentistes i compositors audiovisuals, els nous integrants de la Junta Directiva escollits pels socis són:

1. Carlos Navarro Ballesteros
2. Rafael Antonio Galán Pérez
3. Antonio Hens Córdoba
4. Silvia Pérez de Pablos
5. David Planell Serrano
6. Antonio Ruiz Onetti (“Antonio Onetti”)
7. Juan Esteban Urkixo Beitia, (“Joanes Urkixo”)
8. Arturo Luna Briceño
9. Antonio Manuel Meliveo Mena

Finalment, el Col·legi Editorial -editors musicals- consta de 4 membres. El màxim de llocs d’aquest col·legi és de 8 però no s’ha cobert el topall. La representació és a càrrec de:

1. EL RETIRO EDICIONES MUSICALES,S.L. – Gonzalo Fernández Benavides
2. PRODUCCIONES ARTÍSTICAS CHARTON, S.L. – Rosario del Carmen González Flores
3. ALABAMA MUSIC BUSINESS,S.L. – Clifton J. Williams
4. EDITORIAL ARAMBOL, S.L. – Laura Prieto Guijarro

Què és la SGAE?
La Societat General d’Autors i Editors (SGAE), activa des de 1899, és una entitat privada dedicada a la defensa i gestió col·lectiva dels drets de propietat intel·lectual de més de 110.000 socis directes. D’aquests, 100.623 són autors, 2.160 són editors musicals i 7.743 són hereus. Compositors, lletristes, dramaturgs, coreògrafs, argumentistes, guionistes, directors o realitzadors són alguns dels professionals que integren la SGAE. La missió fonamental de l’entitat és la protecció i repartiment de la remuneració dels socis per la utilització de les seves obres (reproducció, distribució, comunicació pública, transformació i còpia privada) i la gestió de llicències entre els clients per al seu ús.

Author