Els esdeveniments culturals de ‘rellevància, envergadura o naturalesa internacional’ suspesos pel COVID-19 podran acollir-se al supòsit de força major

03.28.2020

Author

COMUNICAT del Departament de Cultura de la Generalitat.

El Govern ha aprovat avui un nou Decret llei de mesures extraordinàries per fer front a l’impacte derivat de la greu situació d’emergència sanitària i social provocada per la pandèmia del COVID-19.

Pel que fa a l’àmbit cultural, les noves mesures inclouen una referència als esdeveniments culturals d’especial rellevància, envergadura o naturalesa internacional, i que requereixin una preparació especial i depenguin en gran mesura de la mobilitat dels assistents.  En cas de suspensió o ajornament per causa del COVID19, aquests esdeveniments podran acollir-se al supòsit de la força major –fins i tot si han de tenir lloc després de l’aixecament de l’estat d’alarma– sempre que compleixin els requisits següents:

a) Que estiguessin programats abans del 13 de març de 2020, i la venda de localitats s’hagués iniciat, igualment, abans d’aquesta data.

b) Que les actuacions preparatòries necessàries per a la celebració de l’esdeveniment s’hagin de dur a terme obligatòriament dins del període de l’estat d’alarma, o que, com a conseqüència d’aquest, no sigui factible modificar les que s’hagin fet abans. Es consideren actuacions preparatòries, entre d’altres, les contractacions logístiques o artístiques i l’obtenció de llicències o drets d’ocupació.

El Departament de Cultura determinarà quins esdeveniments compleixen aquests requisits en funció de la seva repercussió econòmica, mediàtica i cultural, el nombre d’entrades venudes en el moment de declarar-se l’estat d’alarma i el manteniment de futures edicions.

Aquest Decret llei restarà vigent fins que no s’aixequi l’estat d’alarma, i entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC.

Author