Fira Mediterrània compensa les seves emissions de CO2 col·laborant amb la millora ambiental de centres socials

02.22.2023

Author

La Fira Mediterrània de Manresa ha tornat a calcular les emissions de diòxid de carboni que genera la seva activitat: per compensar les emissions que no es van poder minimitzar, amb l’objectiu de contribuir a la: reducció de gasos d’efecte hivernacle. Per obtenir el càlcul, la Fira ha tornat a treballar amb Anthesis Lavola; empresa especialitzada a activar la sostenibilitat de les organitzacions, amb seu, entre altres, a Catalunya. Enguany, ha compensat les emissions de gasos d’efecte hivernacle col·laborant en onze projectes de millora mediambiental a diferents centres socials de Catalunya, mitjançant l’Oficina del Canvi Climàtic de la Generalitat. Aquesta acció s’emmarca en el compromís de la Fira amb l’entorn. Com a garantia de la compensació d’emissions efectuada, la Fira ha rebut el certificat emès per: l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, que n’acredita la compensació de les emissions generades durant la darrera edició.


Actuacions de millora mediambiental

Després de dur a terme l’estudi, Anthesis Lavola va calcular que la 25a. Fira Mediterrània va generar 99,05 tones de diòxid de carboni. Aquesta xifra és sensiblement superior a la registrada l’any anterior (que va ser de 67 tones). Aquest augment es deu a l’increment de desplaçaments generats; gràcies a la recuperació del 100% de la programació (inclosa l’activitat de carrer) i de l’assistència de professionals internacionals; xifres que havien disminuït sensiblement a causa de les restriccions de la pandèmia. Per tal de compensar aquestes emissions, la Fira ha contactat amb l’Oficina del Canvi Climàtic de la Generalitat; i ha invertit, mitjançant l’empresa SendeCO2, en els projectes a centres socials catalans inclosos en la Bossa 2 del: Programa voluntari de compensació d’emissions. En total, s’han compensat 100 crèdits de GEH (gasos d’efecte hivernacle); equivalents a l’emissió de 100 tones de diòxid de carboni.

Per tal de simplificar i racionalitzar el sistema de compensació, la Bossa 2 d’actuacions inclou projectes a: onze centres socials de Catalunya. Així, quan s’adquireixen crèdits de GEH d’aquest Programa, no s’estan adquirint crèdits de les reduccions d’emissions d’un projecte concret; ja que seria molt dificultós quadrar les tones disponibles amb les demandades, sinó que s’adquireixen d’un grup de projectes.

Les actuacions consisteixen a substituir instal·lacions per sistemes més respectuosos amb el medi ambient i que comporten la reducció del consum de combustibles fòssils; i les emissions de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera. També inclouen dos projectes de redistribució alimentària per ajudar persones necessitades, mitjançant entitats benèfiques. Per tot plegat, contribueix a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

D’on provenen els gasos amb efecte d’hivernacle que genera la Fira

Les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle que produeix la Fira provenen principalment (en un 63%) dels desplaçaments de professionals; periodistes i artistes. El 49% s’han desplaçat fins a Manresa per carretera en transport privat, un 47% han utilitzat l’avió o el vaixell; i només el 5% s’ha desplaçat amb transport públic. El 18% de les emissions s’han generat pel consum d’energia (electricitat i gasoil C per als equipaments i generadors; que abasteixen els espais on es duen a terme les activitats programades). Les pernoctacions i dietes dels artistes actuants i els professionals acreditats generen un 16% d’emissions. Mentre que els materials de promoció i difusió com banderoles; graelles amb la programació i bosses de marxandatge (entre d’altres) generen el 3% de les emissions.

Altres accions per incentivar la sostenibilitat

Fira Mediterrània de Manresa és conscient que els propòsits en termes de sostenibilitat són més necessaris que mai. Aquesta acció s’emmarca en els esforços que està duent a terme per integrar l’Agenda 2030 en l’esdeveniment; i contribuir a l’assoliment dels ODS creant un espai de connexió entre la cultura i el desenvolupament sostenible; més enllà de l’emergència climàtica i la sostenibilitat ambiental.

Amb aquest objectiu, des del 2019 la programació artística de Fira Mediterrània posa damunt la taula cada any: un dels ODS de l’Agenda 2030. El 2019 va reflexionar sobre qüestions de gènere, el 2020 sobre la sostenibilitat cultural; el 2021 sobre la relació indissociable entre la cultura i l’educació i el 2022 s’han programat diverses activitats: per incentivar la participació comunitària.

Amb el seu compromís amb l’entorn, Fira Mediterrània aplica mesures per assolir una gestió: el màxim de sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Així, fomenta la mobilitat sostenible de professionals, artistes i del públic assistent; ha reduït el volum de materials impresos, potencia l’ús de materials reciclats, reutilitzables i el mínim contaminants; incentiva el reciclatge entre els paradistes participants; treballa amb proveïdors de proximitat, sempre que és possible; avalua el nivell de satisfacció dels usuaris pel que fa a la sostenibilitat; té en compte els reptes de la societat a l’hora de configurar la programació artística; i fomenta l’accessibilitat i inclusió amb incentius per facilitar l’accés cultural a col·lectius en risc d’exclusió i amb una web molt més accessible.

Web més accessible

Coincidint amb el seu 25è. aniversari, Fira Mediterrània ha dut a terme un intens treball de reorganització interna i externa del seu web; la principal porta d’accés a la informació sobre l’activitat que genera i mitjà imprescindible en diversos processos participatius: com és el cas de la presentació de propostes artístiques i les inscripcions de professionals. L’objectiu principal ha estat millorar l’accés de tots els usuaris, independentment de les seves capacitats; (tant per a professionals com per al públic en general). Això ha comportat la reprogramació amb criteris d’accessibilitat i l’actualització de la seva estructura de disseny. A banda d’augmentar la usabilitat d’aquesta eina informativa, amb aquests canvis, la Fira vol facilitar la inclusió social; i la participació dels seus usuaris, incrementar l’abast i oferir serveis més inclusius i innovadors, entre d’altres.

Author