Guillem López Casasnovas, nou president de la Fundació Teatre Lliure

12.17.2019

Author

Guillem López Casasnovas serà el nou president del Patronat de la Fundació Teatre Lliure. Substituirà Ramon Gomis de Barberà, que abandona aquest càrrec per voluntat pròpia, després de cinc anys d’exercici.

Des de 1991, Ramon Gomis ha estat membre del Patronat de la Fundació i, des d’abril de 2014, ha exercit el càrrec de president. Durant el seu mandat es va obrir per concurs públic l’elecció del director del Teatre Lliure, càrrec que va guanyar el gener passat Juan Carlos Martel Bayod. Abans de deixar el càrrec, Gomis ha volgut manifestar: “tot el meu suport al nou Patronat i a l’equip gestor del Teatre Lliure i, de manera molt especial, al seu director Juan Carlos Martel.”  

Guillem López Casasnovas és catedràtic d’Economia de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (UPF), de la que ha sigut vicerector i degà, i director fundador del Centre de Recerca en Economia i Salut (CRES-UPF). Llicenciat en Economia i en Dret, López Casasnovas ha orientat la seva tasca professional en afavorir el retorn social del diner públic a través d’una gestió basada en la transparència i les bones pràctiques.

La seva visió transversal està en consonància amb els tres vectors que configuren l’activitat del Teatre Lliure: societat, cultura i educació. Així mateix, el nou president considera el Teatre Lliure una “font de pensament i crítica social, un espai d’intel·ligència generat des de la contribució artística, un espai sense fronteres.”

NOUS ESTATUTS
Al juny d’aquest any, la Fundació Teatre Lliure va culminar el procés de modificació estatutària amb l’aprovació d’uns nous estatuts per part del Patronat de la Fundació i que ara segueixen els tràmits formals per la seva aprovació definitiva per part del Protectorat de fundacions. Els nous estatuts introdueixen aspectes per tal d’assegurar el bon govern del Patronat: representació paritària i diversitat de perfils professionals entre els seus membres, limitació temporal en el càrrec de patró, no nomenament de patrons vitalicis i renovació del Patronat per terços cada tres anys.

NOUS MEMBRES DEL PATRONAT
A més, amb el canvi de presidència i la modificació dels estatus, també s’han renovat els membres del Patronat. Així, Frederic AmatPere ArquilluéJosep CaminalAntoni DalmauJoan Font, Roser Marcé i Anna Veiga han cessat del càrrec i Alberto CarandiniMarta EsteveCarme FenollGemma NiergaCarme Portaceli, Domènec ReixachAnna M. RicartPau Solà-Morales Emma Vilarasau s’hi han incorporat com a nous membres. Tots els patrons cessants, excepte Josep Caminal, han passat a integrar el Patronat Honorífic, un nou òrgan consultiu de la Fundació que entrarà en funcionament un cop s’aprovin definitivament els nous estatuts.

A més de l’elecció de Guillem López Casasnovas com a president, s’ha escollit també la patrona Marta Esteve com a membre de la Junta de govern de la Fundació.

Author