La primera convocatòria de fons FEDER destinada exclusivament a Cultura posa a disposició dels equipaments 27 milions d’euros

09.12.2019

Author

La consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, ha anunciat avui l’obertura d’una convocatòria d’un Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) que posa 27 milions d’euros a disposició dels equipaments culturals. Aquests fons provinents de la Unió Europea serviran per fer millores en equipaments museístics, patrimoni cultural, i grans equipaments escènics i musicals. És la primera convocatòria de fons FEDER destinada exclusivament a Cultura.
Es tracta de tres línies d’ajuts que serviran per a fer actuacions de millora en aquests equipaments centrades en tres eixos: reforç de les aplicacions TIC per conèixer i adaptar-se a les necessitats de públics i millorar l’oferta de serveis; suport de l’eficiència energètica, i l’ús d’energies renovables; i la conservació, protecció i foment del patrimoni cultural.
La consellera de Cultura, que ha presentat la convocatòria acompanyada del secretari general del Departament de Cultura, Francesc Vilaró, ha encoratjat els responsables de les infraestructures culturals a “presentar projectes i acollir-se als ajuts”. Vilallonga ha reivindicat que “aquest país necessita més diners per a cultura” i ha afirma que aquesta “serà una prioritat” en l’elaboració dels pressupostos del Govern per al 2020.
D’altra banda, Vilaró ha afirmat que “estarem molt implicats en acompanyar-vos i donar-vos suport en la presentació de projectes” i ha fet notar que el FEDER és compatible amb altres línies de subvenció que tenen el Departament de Cultura, els ajuntaments, les diputacions o la mateixa Unió Europea”.
La convocatòria va dirigida a entitats del sector públic on participa la Generalitat de Catalunya de forma no majoritària, a més de fundacions i altres entitats privades sense finalitat de lucre, i suposa una oportunitat per finançar projectes d’inversió d’una certa envergadura que tinguin una despesa plurianual.
El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publica avui les bases de la convocatòria, i els equipaments que tinguin projectes a finançar podran començar a presentar sol·licituds a partir del 26 de setembre fins al 9 de desembre.
Un dels principals públics objectius de les tres línies d’ajuts són els grans equipaments nacionals, participats pel Departament de forma minoritària. La línia dirigida als equipaments escènics i musicals abastarà projectes que puguin sorgir del Gran Teatre del Liceu, del Palau de la Música Catalana, de l’Auditori, del Teatre Lliure i del Mercat de les Flors.
També es podran acollir a aquestes ajudes equipaments museístics que tinguin projectes de renovació de la museografia i potenciació del patrimoni custodiat pels museus, dirigides a augmentar la competitivitat de l’oferta turística i la reactivació de l’economia; actuacions per a la renovació d’equips i instal·lacions i la incorporació d’equipaments de control i gestió energètica amb l’objectiu d’obtenir estalvis energètics i econòmics alhora que es millora l’estat dels equipaments i instal·lacions. Igualment, projectes de recuperació del patrimoni arquitectònic històric de Catalunya, i altres equipaments de l’àmbit patrimonial, com esglésies, jaciments arqueològics, castells, ateneus, etc… es poden presentar a la convocatòria.
El cofinançament dels ajuts FEDER és d’un 50% de la despesa subvencionable. Així doncs, aquestes aportacions d’inversions poden implicar una inversió total de 54 milions d’euros en projectes culturals: un total de 6 milions destinats a les TIC (3 milions finançats amb el FEDER), 8 milions a l’eficiència energètica (4 milions finançats amb el FEDER), i 40 milions a la protecció i desenvolupament del patrimoni cultural (20 milions del fons europeu).
El FEDER és un instrument financer destinat a reduir les disparitats entre els nivells de desenvolupament de les diferents regions europees i contribuir al desenvolupament de les activitats econòmiques, dins de l’objectiu de competitivitat i ocupació. Els FEDER s’articulen mitjançant el Programa Operatiu (PO FEDER Catalunya 2014-2020).

Author