La SGAE ofereix a les administracions la seva col·laboració per pal·liar els efectes econòmics de la crisi del coronavirus en autors i editors

03.18.2020

Author

MISSATGE DE LA SGAE

La Societat General d’Autors i Editors (SGAE) s’ha adreçat a la Presidència del Govern, els ministeris de Cultura i Esports, Afers Econòmics i Indústria, Comerç i Turisme, així com als ajuntaments més afectats per la crisi del coronavirus, entre altres organismes.
A la missiva, signada per la seva presidenta, Pilar Jurado, la SGAE es posa a disposició dels òrgans competents per concretar i articular aquestes mesures i adequar-les a l’àmbit autoral amb la major urgència possible.
Les indústries culturals, en el seu conjunt, representen més del 3% del PIB espanyol.
LA CARTA
La SGAE, com a entitat de gestió de drets de més de 130.000 autors i editors, s’ha posat en contacte amb les diferents administracions públiques per oferir el seu “coneixement tècnic i la seva capacitat d’interlocució en la concreció i articulació de mesures i la seva adequació a l’àmbit autoral”. 
L’objectiu és poder pal·liar, en la mesura que sigui possible i amb la major urgència, els efectes econòmics de la crisi del coronavirus en els autors musicals, audiovisuals, dramàtics i coreogràfics, així com en els editors musicals.
En el text es recorda que autors i editors “ja estan experimentant les greus conseqüències de la crisi global del coronavirus, amb el tancament de teatres, sales de concerts, discoteques i locals, i amb la cancel·lació de tots els esdeveniments”, i que, “per la seva mateixa activitat, tenen uns ingressos discontinus, enormement sensibles a la conjuntura econòmica”. 
La crisi del coronavirus suposa un impacte “directe en les indústries culturals, que representen, en el seu conjunt, més del 3% de tot el PIB nacional”. 
La carta finalitza demanant la unitat del sector de la cultura en un moment tan difícil com l’actual, i proposa a tots els estaments del sector “cooperar en la cerca de solucions que permetin protegir els nostres creadors i la seva activitat tant a curt com a mitjà i llarg termini, pel seu valor econòmic i estratègic per al país”.

Author