Classes vitals

Escrit per Ramon Oliver

11.07.2017

Només d’entrar a la sala ja ens adverteixen que no som uns simples espectadors d’una espectacle teatral, sinó que som alumnes assistents a un curs de com sobreviure a la vida en parella. Partint d’aquest punt, Jordi Díaz esdevé un professor que, a partir de la seva experiència i de les tesis de la conferència de John Gray, exposa diverses situacions de la vida en parella, fàcilment reconeixibles pel públic. No es tracta d’una burla d’un i altre sexe, sinó d’un intent d’aproximació a dues visions diferents: la dels marcians (ells) i la de les venusianes (elles). Segons Díaz, uns i altres hem vingut a parar al mateix món i estem condemnats a intentar entendre’ns.
A través de diverses situacions properes i carregades d’humor, el públic s’acaba convertint en el còmplice ideal per defensar la tesi principal de l’espectacle, segons la qual els homes són de Mart i les dones de Venus.

Author