La maduresa com a intèrpret de Mateu serveix molt bé per acostar-nos als darres anys del gran Oscar Wilde. Excel·lent selecció de fragments.

Author