Mal comiat per a la Tallers. Hi havia ambició però falla en el to, massa doctrinari. Treball de recerca que ofega un pèl la imaginació, queda tallada. Ara, bons actors, això sí.

Author