Una comèdia pensada per a riure de les obsessions de cadascú. El joc de teràpia de grup ésvist, no tant que el metge arribi tard amb la feina acabada.. o no. Per al gran públic.

Author