Un text ambiciós, entre la distopia i l’esperpent, que no acaba trobar el seu to. La Machi també requereix una mica mes d’autocontrol.

Author