Un experiment que com ja ha quedat dit i escrit molts pensem que va poc més enllà de l’experiment. La versió del text de Txèkhov és prou lliure com per no reconéixer poca cosa més que quatre trets.

Author