Una proposta arriscada i valenta, tot i que pot resulta una mica confús seguir la trama originària.

Author