El missatge, d’evident caire social, queda molt clar de bon principi. La poètica es la habitual. També una certa reiteració escènica.

Author