Un bon ‘divertimento’ amb el que els espectadors juguem a descobrir qui és l’assassí. Interpretacions amb un toc anglès.

Author