La autenticitat de les protagonistes no salva una proposta mes benintencionada que aconseguida.

Author