Fins una persona tant poc “operera” com jo s’adona de la potència del muntatge de Chéreau, de la bellesa orquestral i de la intensa Elektra d’Evelyn Hertlitzius.

Author