Un espectacle curiós, arriscat i novedós, potser perjudicat per un excés de subtítols que dificultaven la concentració en l’escena.

Author