ESCENA AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

El centre de documentació audiovisual privat
de les arts escèniques de Catalunya

Totes les dones que pot ser la Marta Carrasco i la seva potentíssima presència escènica traspuant emoció. Deixe-vos dur pel moviment-emoció.

Author