Un espectacle original i imaginatiu que sap treure força profit del llenguatge, la música i la gestualitat.

Author