Vist al Grec, un espectacle curiós, potser un xic repetitiu, però amb molta imaginació i tecnicament estupendo.

Author