Una representació que fa un ús excel·lent de la imagineria de Goya.

Author