El ritme es un tant irregular, però conté excel·lents resolucions escèniques i bon nivell interpretatiu, amb un gran Gómez.

Author