Una manera molt original i força imaginativa d’acostar-se a un film mític,que encara que no calgui haver-lo vist a priori, un tindrà ganes de veure’l a posteriori.

Author