Treball coral d’actors per explicar una historia quem, amb la nova versó és més western i mésexplicitadaperò menys catalana. Tot i així, a celebrar la peça que mou el públic i remou, poc, consciències

Author