ESCENA AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

El centre de documentació audiovisual privat
de les arts escèniques de Catalunya

Pau Carrió ens ofereix una molt agradable gresca shakesperiana ben defensada per la renovada Kompanyia Lliure,tot i que oblida una mica massa el rerafons no tan lúdic de l’obra

Author