Pau Carrió ens ofereix una molt agradable gresca shakesperiana ben defensada per la renovada Kompanyia Lliure,tot i que oblida una mica massa el rerafons no tan lúdic de l’obra

Author