ESCENA AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

El centre de documentació audiovisual privat
de les arts escèniques de Catalunya

Una comèdia agradable que funciona molt bé per la bona quimica que tenen els protagonistes.

Author