Actualització un tant histriónica d’un gran text clàssic de la comèdia britànica.

Author