Amb una veu com la de Piotr Beczala i un muntatge com el de Willy Decker -que juga al màxim amb la dicotomia dels colors i les llums-, el romanticisme està molt ben representat

Author