El plantejament escènic es una mica confús i les intepretacions son desiguals.

Author