Interessant proposta de Yesim Özsoy, que presenta un mosaic de personatges i de realitats, en ocasions oposades, a l’Istambul actual.

Author