ESCENA AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

El centre de documentació audiovisual privat
de les arts escèniques de Catalunya

Crítica publicada a:
https://notesescena.wordpress.com/2013/07/12/notes-de-grec-3-un-curios-text-teatral-de-protagonista-enigmatic/

Author