Seguint molt d’aprop les passes de l’estupenda “El principi d’Arquimedes”, Miró torna a explorar l’ambigua incertesa del comportament humà,accentuada per la crisi que no cessa

Author