ESCENA AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

El centre de documentació audiovisual privat
de les arts escèniques de Catalunya

Ballarins de gran tècnica i moments aillats molt bonics, però un espectacle reiteratiu en conjunt i massa llarg.

Author