ESCENA AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

El centre de documentació audiovisual privat
de les arts escèniques de Catalunya

Cabré va ser un visionari en parlar del conflicte de les xarxes socials quan es començava a parlar d’Internet. La trama és truculenta perquè ho són els personatges.

Author