Robert Carsen culmina la fantàstica Teatralogia wagneriana amb un espectacle posseït d’enorme força escènica.

Author