Llegida, l’obra em va semblar soseta. Vista, amb aquestgrup d’intèrprets meravellosos i en un escenari preciós, em va semblar extraordinaria.

Author