Bona recuperació d’una comèdia clàssica amb un Antonio Dechent que es un “puntazo”. Bona quimica amb el Pera.

Author