Una evocació de Strehler un tant encotillada i pobre (textos i apartat audiovisual).La versió catalana era millorable.

Author