ESCENA AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

El centre de documentació audiovisual privat
de les arts escèniques de Catalunya

Conté moments brillants i original,s però d’altres son mes farragosos. Irregular.

Author