Es recupera una obra del Tàrrega del 2008. és divertida,intel·ligent i provoca molta sorpresa. Hi ha un treball audiovisual notable i un de clown desinhibit. Barreja explosiva.

Author