ESCENA AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

El centre de documentació audiovisual privat
de les arts escèniques de Catalunya

L’entusiasme és el que compensa sobretot els desajustos de repartiment en una més que correcta producció tant a nivell de posada en escena com de direcció.

Author