La Minnelli es pot sentir orgullosa d’aquest homentage musical molt ben defensat per Virgínia Martínez, i al qual només li manca una mica de backbround sobre el personatge

Author