La magistral òpera de Verdi – una de les millors seves- dòna lloc a un irregular muntatge ple de refugiats, i regit per una idea atractiva però poc ben resolta.

Author