El món laboral i les seves tensions molt ben reflectides en una obra de crescendo dramàtic creixent.

Author