Un acostament a la violència de gènera que resulta interessant de plantejament però que perd força a mesura que avança.

Author